HEMISda talaba uchun yana bir qulaylik


January 11, 2023

blog-details-img
Talaba kabinetining asosiy sahifasidagi tezkor murojaat ikonkalaridan qulay foydalanish uchun ular 4 guruhga ajratildi:

1️⃣ Fanlar va resurslar — bu guruhda o`quv reja, dars va nazorat jadvallari, fan tanlovi va fan resurslaridan foydalanish mumkin.

2️⃣ O`quv faoliyati — bu guruhda talabaning davomat va o`zlashtirishi, imtihonlar va reyting daftarchasidan foydalanish mumkin.

3️⃣ Qayta o`qish — bu guruhda qayta o`qishga ariza berish, qayta o`qishning dars va nazorat jadvali hamda o`zlashtirish natijasidan foydalanish mumkin.

4️⃣ Hujjatlar ro`yxati — bu guruhda talaba faoliyatida zarur bo`ladigan hujjatlarga so`rov berish va hujjatlardan foydalanish mumkin.

Ma’lumot o`rnida, oliy ta’limni raqamlashtirish orqali o`quv jarayoniga taalluqli 30 ga yaqin qog`oz hujjat elektron shaklga o`tkazilgan.